2% z dane pre šport

Pre rok 2023  nie sme  zaregistrovaní medzi prijímateľmi  2 %.

Veľmi ďakujeme všetkým ktorí nám prispeli na činnosť nášho združenia.

Aj tento rok je možné venovať 2% z dane Združeniu veteránov Slovenska v behu na lyžiach. Pozrite si tento krátky návod.

Dôležité termíny:

 •  do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • do 31. marca 2022– Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane – zamestnanci

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie „Potvrdenia“ o zaplatení dane.
 2. Vytlačte a  vyplňte „Vyhlásenie“ o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
 4. V prípade že chcete  2% menovite niekomu darovať, prosím Vás dajte vedieť pre koho to chcete a sumu aká bola  poukázaná. Kontakt na mail: info@skiveteran.sk. Oznámenia po 31.12. príslušného roka už nebudú poskytnuté pre vami obdarovanú osobu. 10% z poukázanej sumy ostáva na  náklady spojené so zápisom do  Zoznamu prijímateľov 2%.

   

  Tlačivo – je možné vyplniť na počítači a vytlačiť

  Vyhlásenie

Kontaktné údaje pre právnické osoby

Združeniu veteránov Slovenska v behu na lyžiach
Bellova 63/3
05941 Štrba
IČO: 37878654
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: SK8302000000001670225254