Veteráni na trati

Pravidlá lyžiarskych pretekov veteránov

Pre preteky, usporiadané na Slovensku, platia pravidlá vydané Slovenskou lyžiarskou asociáciou. Vekové kategórie pretekárov, a či sú medzi nimi aj kategórie pre veteránov, určuje každý organizátor pretekov samostatne a uvádza ich v rozpise pretekov.
Pre behy na lyžiach od bodu 300 od str. 52.
Pre „Svetový pohár veteránov“ platia pravidlá vydané medzinárodnou lyžiarskou federáciou FIS a medzinárodnou asociáciou veteránov v behu na lyžiach (WMA), ktoré majú platnosť od roku 2020.

  Pravidlá SLAPravidlá MWC