​Aby sme nepísali len a smutných správach, ktoré sú súčasťou nášho života, chcem Vás poinformovať aj o tom čo je nové doma, ale aj plány v rámci WMA.

V súčasnosti sa dolaďuje kalendár pre Slovenský pohár. Dúfam že bude dostatok snehu ale hlavne súčasná pandemická situácia nech nám dovolí uskutočniť aspoň toľko pretekov ako v predchádzajúcej sezóne a samozrejme aj zodpovednú prípravu na ne.

Taktiež pripájam preložené informácie od prezidenta WMA.

Vážení priatelia behu na lyžiach:
V mene národných riaditeľov a výkonného riaditeľa Svetovej asociácie veteránov v behu na lyžiach by som rád vyjadril naše želanie v tejto ťažkej dobe. Keď celý svet čelí toľkým výzvam, určite nie je ľahké vykonávať lyžiarsky šport.
Napriek tomu aj v tomto dočasnom okamihu temnoty v rámci WMA veríme, že tréningy a prípravu, ktoré absolvujú „dlhovekí lyžiari“ z celého sveta, nám dajú dôveru v to, že nakoniec svetlo opäť vyjde a zasvieti pri oslavách dobrého zdravia v budúcich podujatiach majstrovstiev sveta.

MWC 2022 Canmore / CAN
Ako bolo zdieľané so všetkými národnými riaditeľmi WMA koncom leta, plánovaný svetový pohár veteránov v roku 2021 určený pre Canmore / CAN bol kvôli pandémii COVID-19 odložený o jeden rok. Svetový pohár veteránov, ktorý sa uskutoční v roku 2022 v Canmore / CAN, sa bude konať 3. – 11. marca 2022.
Organizátori WMA a OC v Canmore budú nasledujúcich 10 mesiacov naďalej monitorovať podmienky pre udržanie zdravia a cestovania z celého sveta. Ak všetko pôjde dobre, k 31. augustu 2021 bude vydané formálne vyjadrenie, ktoré potvrdí, že MWC 2022 sa môže uskutočniť podľa plánu. Veľmi dúfame, že sa k nám pridajú lyžiari z celého sveta, pretože v marci 2022 sa budeme fantasticky vracať k lyžiarskym tratiam!

Čo v budúcnosti
V súčasnosti WMA spolupracuje s miestnymi organizátormi v niekoľkých krajinách na uzatvorení ponúk pre MWC 2023 a MWC 2024. Dúfame, že oznámime ponuku MWC 2023 do marca 2021. Je vysoko pravdepodobné, že ponuka pôjde do stredoeurópskeho dejiska.
Ponuka na podujatie MWC 2024 je naplánovaná na jeseň 2021, pričom sa očakáva výber východoeurópskeho miesta konania.

Neustále aktualizované na stránke MWC
Vaše národné združenie veteránov a webová stránka WMA sú vašimi najlepšími zdrojmi pre aktualizácie vývoja budúcich pretekov majstrovstiev sveta. Zoznam všetkých súčasných národných riaditeľov vrátane všetkých kontaktných informácií nájdete na webových stránkach WMA. Prajeme vám veľa zdravia v nadchádzajúcej „pokojnej zime“ a veríme, že sa čoskoro opäť stretneme na snehu!

John Downing
Prezident
Svetová asociácia veteránov v behu na lyžiach

Oficiálna stránka WMA