Prinášam novinky z kuchyne MWA.

Koncom novembra sme mali prvú schôdzu Národných riaditeľov prostredníctvom spoločného pripojenia cez internet. Preberali sa body:

  • Zmena Národných riaditeľov v Nemecku, Poľsku a Kazachstane
  • Prijatie finančnej správy.
  • Schválenie členov Auditu na nasledujúci rok.
  • Posledná bodka za Cogne.
  • Správa o príprave Cannmore na rok 2022. Rozhodnutie o uskutočnení MWC vzhľadom na svetovú situáciu s COVID- 19 bude do 1.9.2021.
  • Predstavenie organizátora a prezentácia na rok 2023 Seefeld ( AUT). Organizátor Hirschau (GER). Tu sme začali v roku 2003 svoju cestu v MWC. Následne bol radou WMA začiatkom roka Seefeld schválený ako miesto konania v roku 2023. Podujatie sa uskutoční koncom marca.
  • Vyhliadky na rok 2024 ( Syktyvkar ? – RUS).
  • Zmena programu od 2023 ( skrátenie tratí pre kategórie mužov do kategórie M06 z 30 km na 20 km aby sa prvé dva dni mohli štartovať ráno klasika a poobede voľne. Tým pádom by sa usporiadanie celého programu WMC skrátilo o jeden deň. Tiež ba sa skrátila trať 45 na 30 km.

Oficiálna stránka WMA