22.2.2021 Výsledky veteránskych pretekov nájdete pod odkazom „Výsledky“. Ďakujem organizátorom za energiu ktorú museli vynaložiť na organizáciu pretekov v tejto neľahkej situácii. Taktiež všetkým pretekárom ktorí štartovali a dokázali že súťaživosť, športový duch a láska k bežeckému lyžovaniu nás neopúšťa.

19.2.2021 Pod odkazom  „Program“ nájdete aktualizovaný program na nedeľu.

17.2.2021 Lyžiarsky klub JASE Látky usporiada v nedeľu Slovenský pohár, ktorý je vypísaný aj pre preteky veteránov. Po konzultáciách s niektorými zástupcami veteránov sme sa zhodli že preteky, hlavne pre kategórie  nad 60 rokov by boli pre pretekárov riskantné a preto nie je účasť odporúčaná. Následne sme riešili situáciu mladších veteránov a zhodli sme sa na stanovisku ktoré je uvedené aj na stránke SLA, kde si môžete prečítať aj jednotlivé opatrenia v súvislosti s COVIDOM. Dolu pripájam link na rozpis pretekov a na stránku SLA kde si prečítate jednotlivé opatrenie aj súvislosti so štartom veteránov. Informácie s názvom „Zelená pre Slovenský pohár na Látkach“. Prajem pekný víkend v prírode.

PropozícieVýsledky