Po kliknutí na zelené tlačítko dolu si môžete pozrieť priebežné, možno aj celkové poradie v Slovenskom pohári. V SP sú zaradení pretekári ktorí sú registrovaní v SLA a taktiež zaradení aj na súpisku klubu. Citácia zo súťažného poriadku BÚ SLA na sezónu 2019/20 bod 3.3. “ V termínovom kalendári do súťaže „Slovenský pohár“ je zaradených 6 pretekov. Do celkového hodnotenia SLP veteránov sa bude brať najlepšia bodová hodnota polovice +1 všetkých uskutočnených pretekov (v prípade uskutočnenia nepárneho počtu pretekov sa polovica pretekov vypočíta pripočítaním 1 k počtu uskutočnených), bez ohľadu na spôsob behu. Pri rovnosti bodov, víťazom bude pretekár, ktorý bude mať výhodnejšie umiestnenie pri vzájomných pretekoch, prípadne bude vekovo starší. Víťaz ktorý bude ocenený za celkové víťazstvo SLP vo svojej kategórii, musí byť členom SLA a registrovaný na súpiske klubu. Neregistrovaný pretekár neodoberá body pretekárom, ktorí sú vo výsledkovej listine za ním. Pretekári budú hodnotení len vo svojej vekovej kategórii, nie mladšej. „

Slovenský pohár